طراحی سایت شرکتی (اقتصادی)

10.000.000
 • تمپلت انتخابی / اختصاصی
 • دامنه ir
 • 5 گیگ حجم هاست لینوکس آلمان
 • بارگزاری و طراحی محتوا 5 صفحه اصلی
 • معرفی به گوگل
 • امکان توسعه سایت و افزایش امکانات خاص
 • پشتیبانی فنی 1 ساله (گارانتی)
 • آموزش بروزرسانی وبسایت
 • زمان تحویل : 14 تا 20 روز

طراحی سایت شرکتی (پیشرفته)

12.000.000
 • تمپلت انتخابی / اختصاصی
 • دامنه ir
 • دامنه com
 • 5 گیگ حجم هاست لینوکس آلمان
 • بارگزاری و طراحی محتوا 5 صفحه اصلی
 • معرفی به گوگل
 • سئو صفحات
 • امکان توسعه سایت و افزایش امکانات خاص
 • گواهی امنیت ssl
 • آنالیز آمار
 • پشتیبانی فنی 1 ساله (گارانتی)
 • آموزش بروزرسانی وبسایت
 • زمان تحویل : 14 تا 20 روز

طراحی سایت فروشگاهی (اقتصادی)

14.000.000
 • تمپلت انتخابی / اختصاصی
 • دامنه ir
 • 10 گیگ حجم هاست لینوکس آلمان
 • بارگزاری و طراحی محتوا 5 صفحه اصلی
 • معرفی به گوگل
 • امکان توسعه سایت و افزایش امکانات خاص
 • درگاه پرداخت آنلاین
 • معرفی 10 محصول
 • پشتیبانی فنی 1 ساله (گارانتی)
 • آموزش بروزرسانی وبسایت
 • زمان تحویل : 14 تا 20 روز

طراحی سایت فروشگاهی (پیشرفته)

16.000.000
 • تمپلت انتخابی / اختصاصی
 • دامنه ir
 • دامنه com
 • 10 گیگ حجم هاست لینوکس آلمان
 • بارگزاری و طراحی محتوا 5 صفحه اصلی
 • معرفی به گوگل
 • سئو صفحات
 • امکان توسعه سایت و افزایش امکانات خاص
 • درگاه پرداخت آنلاین
 • معرفی 10 محصول
 • گواهی امنیت ssl
 • آنالیز آمار
 • پشتیبانی فنی 1 ساله (گارانتی)
 • آموزش بروزرسانی وبسایت
 • زمان تحویل : 14 تا 20 روز