طراحی لوگو

6.000.000
 • طراحی لوگو اورجینال
 • ارائه سه اتود اولیه
 • ویرایش تا سه مرحله
 • پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ بین الملل
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 • رعایت اصول گرافیکی
 • معرفی رنگ صحیح سازمانی
 • رصد رقبای برند
 • طراحی پترن

طراحی لوگو + ست اداری

8.000.000
 • طراحی لوگو اورجینال
 • ارائه سه اتود اولیه
 • ویرایش تا سه مرحله
 • پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ بین الملل
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 • رعایت اصول گرافیکی
 • معرفی رنگ صحیح سازمانی
 • رصد رقبای برند
 • طراحی پترن
 • کارت ویزیت
 • سربرگ
 • پاکت نامه

طراحی لوگو + ست اداری + برند بوک

12.000.000
 • طراحی لوگو اورجینال
 • ارائه سه اتود اولیه
 • ویرایش تا سه مرحله
 • پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ بین الملل
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی
 • رعایت اصول گرافیکی
 • معرفی رنگ صحیح سازمانی
 • رصد رقبای برند
 • طراحی پترن
 • کارت ویزیت
 • سربرگ
 • پاکت نامه
 • برند بوک